Wirtualne Biuro w Centrum Warszawy najtaniej od 49 zł/m-c. Sale Spotkań od 20 zł/h.
Adres dla Firmy przy ul. Złotej 61 lok. 100
KSIĘGOWOŚĆ
 
 
OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Poniżej podane kwoty odnoszą się do ilości zapisów księgowych:

              
same deklaracje                               kwota    50 zł netto

              do     15                             kwota  250 zł netto

od    16   do     30                             kwota  300 zł netto

każdy następny dokument                 kwota     5 zł netto

(powyżej 30 dokumentów - możliwa negocjacja ceny)


Prowadzenie ewidencji VAT i sporządzenie deklaracji     kwota 50,00 zł netto

Roczne rozliczenie podatkowe  (tylko z działalności) - gratis
              
w połaczeniu z innymi przychodami             kwota 100 zł netto

Konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 1 godzina + zwrot poniesionych kosztów       kwota 100 zł netto

Przez zapis księgowy rozumiemy: fakturę, pozycja na wyciągu bankowym, polecenie księgowania.

OFERTA - USŁUGI KSIĘGOWE DLA SPÓŁEK - KSIĘGI HANDLOWE

Poniżej podane kwoty odnoszą się do ilości zapisów księgowych:

             
same deklaracje                               kwota   150 zł netto

              do     15                             kwota   400 zł netto

od    16   do     30                             kwota   600 zł netto

od    31   do    50                              kwota   850 zł netto

każdy następny dokument                kwota       5 zł netto

(powyżej 50 dokumentów - możliwa negocjacja ceny)

Raport kasowy / wyciąg bankowy – każde rozpoczęte 50 dokumentów  kwota 50,00 zł netto

Sporządzenie bilansu - średnia z ostatnich 6 m-cyProwadzenie spraw kadrowo-płacowych

 

1. Rozliczenie ubezpieczeń ZUS właściciela     

2. Sporząd zenie i rozliczenie listy płac               

3 .Rozliczenie zwolnienia lekarskiego

4. Rozliczenie umów zleceń   

5. Ewidencja urlopów               

6. zaświadczenia         

7. świadectwa pracy  

8. pracownik / zleceniobiorca

kwota 100,00 zł netto
USŁUGI DODATKOWE

1. reprezentacja klienta w US, ZUS, GUS, KRS                              kwota  100 netto i zwrot poniesionych kosztów

 

2. zaświadczenia z US, ZUS, GUS, KRS                                         kwota 100 netto  i zwrot poniesionych kosztów

Pod jakie urzędy podlegamy

Dane teleadresowe urzędów przynależnych naszej siedzibie:

Urząd dzielnicy Wola m.st. Warszawa
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: 022 504 83 00 (03)

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

ul. Powstańców Śląskich 2d, 01-381 Warszawa
tel: 022 533 66 00

ZUS Warszawa-Wola

Wrocławska 20, 01-493 Warszawa
tel: 022 665 55 11

Urząd Statystyczny w Warszawie

1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel: 022 464 20 00 


wirtualne biuro warszawa kontakt

zlota61.pl

 ul. Złota 61 lok. 101
00-819 Warszawa
Tel. (+48) 733 614 714, , 690 014 714, 733 814 714