Wirtualne Biuro w Centrum Warszawy najtaniej od 49 zł/m-c. Sale Spotkań od 20 zł/h.
Adres dla Firmy przy ul. Złotej 61 lok. 100
USŁUGI REJESTRACYJNE

ZAKRE USŁUG REJESTRACYJNYCH:

 

OPCJA PEŁNA:

1/ Sporządzenie projektu umowy spółki; [3]

2/ Umówienie notariusza i obecność w trakcie podpisywania aktu notarialnego; [3]

3/ Przygotowanie oświadczeń – załączników do wniosku KRS-W3; [1]

4/ Uzupełnienie wniosku; [1]

5/ Przygotowanie ścieżki – poszczególnych kroków, jakie wspólnicy muszą dokonać w celu zarejestrowania Spółki; [1]

6/ Uzupełnienie wniosków o nadanie numeru REGON oraz NIP; [2]

7/ Złożenie wniosku KRS-W3 wraz z wszystkimi załącznikami do właściwego Sądu Rejestrowego; [2]

8/ Monitorowanie postępowania rejestracyjnego; [3]

9/ Przygotowanie wniosku o nadanie numeru VAT oraz złożenie go we właściwym Urzędzie Skarbowym. [1]

Cena za powyższy pakiet usług: od 800 zł netto

 

Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu przez nas radcy prawnemu lub adwokatowi. Wówczas całe postępowanie rejestrowe wymaga udziału Klienta w bardzo ograniczonym stopniu. Klient otrzymuje zarejestrowana spółkę.

Wówczas cena pakietu wynosi od 1500netto.

 

Istnieje też możliwość wykupienia pakietów ograniczonych wybierając poszczególne czynności

 


PAKIET OGRANICZONY – REJESTRACYJNY

1/ Przygotowanie oświadczeń – załączników do wniosku KRS-W3; [1]

2/ Uzupełnienie wniosku; [1]

3/ Przygotowanie ścieżki – poszczególnych kroków, jakie wspólnicy muszą dokonać w celu zarejestrowania Spółki; [1]

4/ Uzupełnienie wniosków o nadanie numeru REGON oraz NIP; [2]

Cena pakietu: od 400 netto

 

KOSZTY ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O KAPITALE 5.000 PLN:

- 500 zł wpis sądowy i 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- taksa notarialna 160 zł + VAT

- uwierzytelnienie podpisów członków zarządu - dla każdego podpisu - 20,00 zł

- zgłoszenie do VAT - 170,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5 % wartości kapitału

- opłata za rejestrację podatku VAT

- koszt wyrobienia pieczątki


KOSZTY ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O KAPITALE 50.000 PLN:

 

- 500 zł wpis sądowy i 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- taksa notarialna 910 zł + VAT

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5 % wartości kapitału

- uwierzytelnienie podpisów członków zarządu - dla każdego podpisu - 20,00 zł

- zgłoszenie do VAT - 170,00 zł

- opłata za rejestrację podatku VAT

- koszt wyrobienia pieczątki


 

Kontakt

Adres:

 

ul. Złota 61 lok.101
00-819 Warszawa

Tel. (+48)  733 614 714
Tel. (+48) 22 370 2917

e-mail: biuro@zlota61.pl